Trening Umiejętności Społecznych (TUS) dla Dzieci i Młodzieży

Zajęcia, które stymulują rozwój emocjonalno-społeczny, mające pozytywny wpływ na kształtowanie osobowości oraz skuteczne funkcjonowanie w grupie, to właśnie Trening Umiejętności Społecznych (TUS). Jeśli Twoje dziecko odczuwa trudności w codziennych sytuacjach, ma problemy z rozpoznawaniem emocji innych osób, lub doświadcza lęku w kontaktach z rówieśnikami, TUS może okazać się pomocny. Zajęcia zostały zaprojektowane w taki sposób, aby poprawić komfort funkcjonowania dzieci i młodzieży w grupie, odbywają się z reguły w niewielkich grupach.

Dla Kogo Jest Trening Umiejętności Społecznych?

Trening Umiejętności Społecznych jest dedykowany wszystkim dzieciom, które napotykają trudności w nawiązywaniu kontaktów z rówieśnikami oraz odnajdywaniu się w grupie. Poprzez pracę z terapeutą, dzieci uczą się wyrażać uczucia w akceptowalny sposób, poznają proste schematy zachowań, co przyczynia się do lepszego zrozumienia relacji międzyludzkich. Zajęcia są dostosowane do dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, przy zachowaniu podziału na grupy wiekowe uwzględniające możliwości i potrzeby uczestników.

Dla kogo jest trening umiejętnosci społecznych?

Trening Umiejętności Społecznych Pomaga Dzieciom Z Problematyką Taką Jak:
Problemy z koncentracją.
Nietolerancja krytyki.
Trudności w relacjach z rówieśnikami oraz w nawiązywaniu nowych znajomości.
Problem z regulacją emocji.
Znaczny lęk.
Trudności z dostosowaniem się do zasad panujących w przedszkolu, szkole.
Zaburzenia lękowe, ADHD, autyzm, zespół Aspergera.
Nastolatek w kryzyse
Nastolatek w kryzyse na terapi
Terapia dla dzieci w wieku dorastania w Łodzi
Terapia dla dzieci w wieku dorastania

Czym Są Umiejętności Społeczne?

Umiejętności społeczne ułatwiają funkcjonowanie w społeczeństwie, odgrywając kluczową rolę w budowaniu relacji z rówieśnikami, poczuciu bezpieczeństwa w grupie oraz komunikacji. Przykłady umiejętności społecznych, które rozwijamy poprzez trening to m.in.:
Empatia.
Uważne słuchanie.
Znajomość norm społecznych.
Współpraca w grupie.
Właściwa interpretacja uczuć innych.
Rozpoznawanie własnych emocji oraz ich kontrolowanie.
Zwracanie się o pomoc.
Rozwiązywanie konfliktów.
Asertywność.
Dzięki Treningowi Umiejętności Społecznych dzieci otrzymują narzędzia, które pomagają im poruszać się wśród ludzi przez całe życie.

Jak Przebiega Trening Umiejętności Społecznych Na Sali I Poza Nią?

Nauka odbywa się poprzez interakcję między uczestnikami. Dzieci otrzymują wsparcie oraz klarowną informację zwrotną. Tworzone są użyteczne "schematy zachowań" adekwatne do konkretnych sytuacji. Terapeuta zachęca do odgrywania różnych scenek z życia codziennego, które są analizowane przez całą grupę. Podczas analizy zwraca się uwagę na style komunikacji. Dzieci uczą się rozróżniać formy asertywne, agresywne i pasywne, co umożliwia im naukę nowych zachowań w bezpiecznych warunkach. Dzieci otrzymują także klarowne instrukcje postępowania w konkretnych sytuacjach oraz praktykują schematy działań, które mogą wykorzystać w życiu codziennym, np. w nawiązywaniu nowych znajomości, prezentacji przed klasą czy rozwiązywaniu konfliktów z rówieśnikami. Atmosfera zabawy sprzyja rozwojowi oraz uczeniu się w sposób naturalny.

 

Trening Umiejętności Społecznych dla Grupy Dziecięcej i Młodzieżowej w POZYTYWCE Rusza 17.02.2024

W celu zapisania się na zajęcia, prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 798 848 550.

Nastolatka na terapi dla młodych dorosłych
Nastolatka na terapi młodzieży