Grupa Wsparcia dla Rodziców

Ta grupa to pomysł na zasilenie rodzicielskich mocy. To czas spotkania z innymi rodzicami, czas na bycie usłyszanym, zobaczonym, ale też czas wspólnego przyglądania się trudom rodzicielstwa.

Na spotkaniach szukamy bazy zdrowych relacji w rodzinie. Pytamy o to, jak można ją wzmacniać i o nią dbać.

Skupiamy się na wzmacnianiu poczucia własnej wartości, kompetencjach rodzicielskich. Nasze rodziny postrzegamy cyrkularne. Znaczy to, że członkowie wzajemnie na siebie wpływają. Nie ma winnych i skrzywdzonych. Wszyscy członkowie rodziny stanowią sieć wzajemnych wpływów. Niekiedy staramy się rozplątać tę sieć, aby rozjaśnić sytuację rodzinną. 

Na  spotkaniach proponujemy mini wykłady i ćwiczenia, ale jest też dużo czasu na dzielenie się i rozmowy, budowanie poczucia wspólnoty w grupie.