Regulamin świadczenia usług psychologicznych w Centrum Psychoterapii „Pozytywka”

Centrum psychoterapii „Pozytywka” jest placówka prowadzącą działalność psychologiczną i psychoterapeutyczną, należącą do ps Piotr Seroczyński, ul Drewnowska 55a/lb. 6, 90-002 Łódź, NIP 8231525072

Przyjmujemy osoby dorosłe, dzieci, rodziny oraz pary.

Jesteśmy zobowiązani do zasady poufności, co oznacza, że wszelkie informacje uzyskane podczas spotkań z pacjentami są trzymane w tajemnicy.

Pracujemy zgodnie z zasadami Kodeksu Etyczno-Zawodowego Psychologa.

Nie udzielamy porad, które nie zostały wcześniej zarejestrowane.

Pacjent umawiając wizytę zostawia swój numer telefonu oraz adres e-mail, niezbędne do kontaktu. Dane pacjenta są chronione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Rejestracja i potwierdzanie wizyty

 

Wizytę można umówić telefonicznie, mailowo, przez formularz na stronie pozytywka-psychoterapia.pl lub przez portal www.znanylekarz.pl. Dane do kontaktu znajdują się w zakładce "Kontakt" na stronie internetowej.

§1 Realizacja wizyty

Psycholog lub psychoterapeuta rozpoczyna i kończy wizyty punktualnie.

Pacjent również stawia się punktualnie na umówioną wizytę. Jeśli przybywa wcześniej, oczekuje w poczekalni na ustaloną godzinę lub zaproszenie do gabinetu.

W przypadku spóźnienia pacjenta na umówione spotkanie, czas wizyty zostaje skrócony o czas spóźnienia.

W przypadku spóźnienia psychologa, czas wizyty zostaje wydłużony o czas spóźnienia.

W uzasadnionych przypadkach psycholog ma prawo skrócić czas wizyty.

§2 Zasady zapisu na wizyty w formie zdalnej, wizyty u psychologów, psychoterapeutów oraz przedpłat

 1. Wizyty w Centrum psychoterapii Pozytywka:

  • przeprowadzane w formie zdalnej (online lub telefonicznie);

  • stacjonarne u psychologów i psychoterapeutów dzieci i młodzieży;

  • stacjonarne dla młodzieży w wieku 16-17 rż.;

  • stacjonarnie dla osób dorosłych indywidualnie

  • stacjonarnie dla par

  • stacjonarnie dla rodzin

   wymagają opłacenia poprzez stronę www.pozytywka-psychoterapia.pl w ciągu 30 minut od momentu rezerwacji terminu. 

 2. Płatności online za wizyty zarezerwowane przez stronę pozytywka-psychoterapia.pl odbywa się uiszczenia przez Kupującego zapłaty za zamówienie przelewem bankowym on-line, BLIK, kartą płatniczą za pomocą systemu paynow.

 3. Płatność zostanie potwierdzona po otrzymania przez Kupującego potwierdzenia realizacji transakcji na wskazany przez Kupującego adres e-mail, przesłanego z systemu paynow.

 4. Przed skorzystaniem z procesu zakupu usług/towarów, Kupujący powinien zapoznać się z Regulaminem znajdującym się na stronie internetowej www.pozytywka-psychoterapia.pl. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją jego treści.

 5. Firma nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie konsekwencje wynikające z nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu płatniczego paynow.

 6. Ceny usług i produktów nie zawierają podatku VAT.

 7. Warunkiem realizacji usługi jest dokonanie płatności (Kupuję z obowiązkiem zapłaty paynow). Płatność uznaje się za dokonaną z momentem otrzymania przez Firmę informacji o ustanowieniu nowej transakcji w serwisie paynow i wpływie środków na rachunek paynow.

 8. Płatność w centrum psychoterapii Pozytywka odbywa się gotówką lub kartą płatniczą bezpośrednio po sesji.

 9. Nieopłacenie wizyty w ciągu 30 minut od rezerwacji terminu skutkuje odwołaniem wizyty. Pacjent zostanie poinformowany o odwołaniu wizyty za pośrednictwem SMS na numer podany podczas składania rezerwacji.

§3 Zasady przekładania lub odwoływania 
wizyt; odstąpienie od umowy

 1. Pacjent ma możliwość bezpłatnej zmiany terminu lub odwołania umówionej wizyty, czyli odstąpienia od umowy, do 48 godzin przed planowanym czasem rozpoczęcia wizyty.

 2. Odwołania wizyty zgodnie z pkt. 1 par. 2 można dokonać telefonicznie od godziny 9:00 do 18:00 lub mailowo w godzinach od 9:00 do 18:00 na adres: centrum@pozytywka-psychoterapia.pl

 3. Nie ma możliwości zmiany terminu zaplanowanej wizyty, jeśli do rozpoczęcia wizyty pozostało mniej niż 48 godzin.

 4. W przypadku odwołania wizyty na mniej niż 48 godzin przed planowanym czasem rozpoczęcia wizyty pacjent ponosi jej pełny koszt i nie przysługuje mu zwrot za tę wizytę.

 5. Umówienie i opłacenie wizyty, której termin realizacji zaplanowany jest na mniej niż 48 godzin od momentu umówienia, skutkuje utratą możliwości przeniesienia wizyty, a w przypadku jej odwołania pacjent ponosi jej pełny koszt.

 6. W przypadku nieodwołania wizyty i niepojawienia się na niej za początek realizacji usługi uznaje się czas jej planowanego rozpoczęcia.

§4 Zasady zwrotu płatności za wizyty

 1. Zwrot płatności za nieodbytą wizytę możliwy jest tylko w sytuacji, gdy pacjent odstąpi od umowy i odwołał wizytę na więcej niż 48 godzin przed jej planowaną realizacją.

 2. Zwrot płatności za wizytę odwołaną zgodnie z niniejszym regulaminem następuje w ciągu 7 dni od jej odwołania:
  a) na numer konta, z którego została opłacona – w przypadku płatności dokonanej za pośrednictwem strony internetowej  
  b) na numer konta podany w trakcie odwoływania wizyty – w przypadku innej formy płatności niż wymieniona w ppkt. b).

 3. W przypadku niepodania numeru konta, o którym mowa w pkt. 2 ppkt. b) niniejszego regulaminu płatność za wizytę oznaczona zostaje jako nadpłata i może zostać wykorzystana przez pacjenta do opłacenia innej wizyty, usługi lub towaru w centrum psychoterapii Pozytywka.

 4. Jeśli wizyta została odwołana przez Centrum psychoterapii Pozytywka na mniej niż 48 godzin przed jej planowaną datą rozpoczęcia pacjentowi przysługuje prawo do pełnego zwrotu płatności za tę wizytę.

 5. W przypadku wizyty zdalnej pacjent powinien pozostawać gotowy do odbycia zaplanowanej wizyty zgodnie z umówionym terminem, niedostępność pacjenta w ciągu 15 minut od planowanej godziny rozpoczęcia wizyty, mimo prób połączenia z pacjentem, uniemożliwi jej przeprowadzenie, a pacjentowi w takiej sytuacji nie przysługuje prawo do zwrotu płatności.

 6. Umawiając wizyty, które będą realizowane w formie zdalnej Użytkownik oraz Usługodawca zobowiązują się do korzystania ze sprzętu video oraz/lub audio. Sprzęt ma umożliwiać dobrą jakość połączenia. Użytkownik deklaruje, że posiada odpowiednie urządzenia, oprogramowanie oraz łącze internetowe, które umożliwia mu skorzystanie z usługi. Prawo do zwrotu nie przysługuje jeżeli wizyta nie odbędzie się z przyczyn technicznych leżących po stronie Użytkownika (np. brak zalogowania do Portalu Pacjenta o wyznaczonej godzinie, brak dostępu do internetu, lub jeśli numer telefonu jest nieosiągalny).

 7. W przypadku wystąpienia opóźnienia w rozpoczęciu wizyty, powstałego po stronie specjalisty Centrum psychoterapii Pozytywka , wynoszącego ponad 30 minut od planowanego czasu rozpoczęcia wizyty, pacjent może zachować prawo do zwrotu płatności.

Reklamacje

Reklamacje dotyczące funkcjonowania centrum psychoterapii Pozytywka i jakości świadczonych usług należy składać w formie elektronicznej na adres: centrum@pozytywka-psychoterapia.pl. Reklamacje są rozpatrywane w ciągu 14 dni od daty otrzymania.

Postanowienia końcowe

Pacjent umawiający się na wizytę w Centrum Psychoterapii „Pozytywka” jest zobowiązany zapoznać się z Regulaminem świadczenia usług psychologicznych dostępnym na stronie internetowej.

Zastrzega się prawo do dokonywania zmian w Regulaminie, jak również wprowadzania modyfikacji cen za świadczone usługi psychologiczne.

W niektórych przypadkach, po rozpoznaniu sytuacji, z różnych powodów psycholog może nie podjąć się współpracy z pacjentem.

Osoby decydujące się na wizytę w Centrum akceptują wyżej wymienione zasady Regulaminu.