Cennik

Konsultacja indywidualna, dzieci, młodzieży
170 zł (50 min)
Poradnictwo wychowawcze
170 zł (50 min)
Konsultacja pary, psychoterapia pary
250 zł (80 min)
Konsultacja rodzinna, psychoterapia rodzinna
250 zł (80 min)
TUS
120 zł (60 min)
Grupa wsparcia
160 zł (90min)
Pozostałe usługi
do uzgodnienia

Ceny konsultacji psychologicznych Łódź

Trudności w relacjach z innymi osobami, kłopoty wychowawcze, lęki, napady, fobie, stres – jeśli borykasz się z tymi lub innymi problemami, możesz poszukać pomocy u specjalistów. Jakie są ceny za wizytę u psychologa? Nasz cennik jest jawny, możesz się z nim tutaj zapoznać i dowiedzieć się, jakie są koszty terapii. Obejmuje on m.in. konsultacje indywidualne, dla par, rodzin oraz poradnictwo w zakresie wychowania dzieci i młodzieży. Inną formą pomocy jest grupa wsparcia. Oprócz tego w ofercie znajduje się również trening umiejętności społecznych, czyli zajęcia dla najmłodszych pacjentów, mające na celu stymulowanie rozwoju emocjonalno-społecznego, pozytywne wpływanie na kształtowanie osobowości i prawidłowe funkcjonowanie w grupie.

Konsultacje indywidualne, dla par i rodzin

To rodzaj pierwszej wizyty u specjalisty, w czasie której ma on za zadanie określenie, jakiej formy pomocy potrzebujesz. Spotkanie z psychologiem rozeznaje Twoją obecną sytuację życiową, identyfikuje problemy, z jakimi się borykasz oraz ich wpływ na Twoje życie. Następnie stawiana jest diagnoza oraz opracowywany plan działania w postaci np. terapii w grupie, wsparcia psychologicznego, interwencji kryzysowej lub konsultacji z lekarzem innej specjalizacji. Koszty mogą być różne – cena za sesję zależy bowiem m.in. od tego, czy spotkania są indywidualne, dla par albo rodzin.

Czym są grupy wsparcia?

To forma pomocy dla rodziców, którzy borykają się z trudnościami wychowawczymi. Wspólnie z innymi uczestnikami mogą dzielić się swoimi problemami, spostrzeżeniami, doświadczeniami, uczyć się, jak budować zdrowe relacje w rodzinie. Celem jest także skupienie się na wzmacnianiu poczucia własnej wartości i kompetencji rodzicielskich. Spotkania w ramach grupy wsparcia opierają się na mini wykładach i ćwiczeniach oraz rozmowach.

Pomoc psychologa i innych specjalistów w Centrum Psychoterapii „Pozytywka” udzielana jest więc w wielu formach, a ostateczny koszt terapii, ze względu na różne ceny za poszczególne usługi, zależy od tego, jakiego rodzaju wsparcia będzie wymagał pacjent oraz od długości trwania leczenia.