Komfortowa psychoterapia osoby dorosłej

Psychoterapia Osób Dorosłych

Zajmujemy się profesjonalną pomocą psychologiczną i psychoterapią osób pełnoletnich, które borykają się z różnorodnymi trudnościami:
Trudności osobiste: obejmujące lęki, depresję, ataki paniki, problemy zdrowotne o niejasnym pochodzeniu, konflikty wewnętrzne, stres, oraz uzależnienia.
Trudności zawodowe i społeczne.
Kryzys w relacjach z innymi.
Dodatkowo, psychoterapia może stanowić formę samopoznania i rozwoju osobistego. Jest to proces, który przybliża pacjenta do głębszego zrozumienia samego siebie.

Zgodnie z słowami Alice Miller, psychoterapia może być nazwana drogą, którą opisała jako:
"Żadna droga w moim życiu nie była tak długa jak ta, która miała mnie zaprowadzić do mnie samej."
Psychoterapia opiera się na regularnych, indywidualnych spotkaniach z psychoterapeutą, trwających zazwyczaj od 50 do 60 minut, odbywających się raz w tygodniu. Częstotliwość spotkań dostosowywana jest do trudności, z jakimi boryka się pacjent, oraz do ustalonych celów terapii podczas pierwszej sesji. Naszym celem jest świadczenie wszechstronnej pomocy, dostosowanej do indywidualnych potrzeb każdego klienta, w celu wspierania ich emocjonalnego i psychicznego rozwoju.

Pomoc w depresji

We współczesnym świecie szybkich przemian i niepewności stała się ona jedną z najczęściej występujących chorób. Depresja odbiera radość z codziennego życia, wpływa na obniżenie nastroju, daje poczucie ciągłego zmęczenia i obniżenie energii oraz wymaga specjalistycznej pomocy. Inne jej objawy to m.in.:

• utrata zainteresowań,
• niska samoocena,
• trudności z koncentracją,
• uporczywe negatywne myśli o sobie, świecie i przyszłości,
• myśli o śmierci (np. o samobójstwie),
• utrata apetytu lub jego nadmierne odczuwanie,
• zaburzenia snu.

Depresja pojawia się pod różną postacią: nawracającą, poporodową, sezonową, psychotyczną, starczą czy dwubiegunową. Żaden z objawów nie powinien być lekceważony, a szybkie wsparcie psychoterapeuty i/lub psychiatry, jest szansą, aby odzyskać równowagę emocjonalną. Świadczona przez tych specjalistów pomoc w depresji może przyjąć różną formę. Najczęściej stosowanym rozwiązaniem jest terapia dla dorosłych połączona ze stosowaniem leków. Wybór odpowiedniej formy zależy od stanu pacjenta i wskazań medycznych. Wcześniej ma miejsce konsultacja psychologiczna oraz zapoznanie się z historią choroby pacjenta i jego sytuacją osobistą. Oprócz tego oceniany jest stopień nasilenia depresji. Czasami konieczne jest również omówienie danego przypadku z lekarzem psychiatrą. Kolejnym krokiem są indywidualne działania terapeutyczne, ustalane pod kątem potrzeb, celów i możliwości pacjenta. Psychoterapia umożliwia dotarcie do przyczyn choroby, zrozumienie ich i przepracowanie bądź wyeliminowanie. Czas trwania terapii dla dorosłych jest zawsze indywidualny, a podczas niej pacjenci uczą się rozpoznawać czynniki, które przyczyniają się do ich depresji oraz strategii radzenia sobie z trudnymi sytuacjami i doświadczeniami. Na zdrowienie mogą również pozytywnie wpłynąć ćwiczenia relaksacyjne czy szukanie wsparcia społecznego.

Kryzys w relacjach z partnerem

Jest czymś więcej niż sprzeczką, która dotyczy spraw życia codziennego. Kryzys emocjonalny w relacjach z partnerem to stan, który utrzymuje się przez dłuższy czas, np. kilka tygodni. Terapia dla dorosłych – w tym przypadku dla par – jest jednym działań, jakie można podjąć w celu zażegnania go. Nie warto udawać, że nic się nie stało – lepiej postawić na szczerą rozmowę, podczas której zostaną poruszone wszystkie ważne, trudne, bolesne i sporne kwestie.
Kryzys emocjonalny może być związany z wydarzeniami takimi jak np. małżeństwo, narodziny dziecka, zmiana pracy. Te sytuacje niekiedy zaburzają nawet dotąd udaną i satysfakcjonującą relację. Czasami pojawia się wraz z zakończeniem fazy zakochania.

Wiele par doświadcza kryzysów rozwojowych, gdy jednak stawiają porozumiewanie się oparte na szacunku, łatwiej potrafią sobie z nimi poradzić. Podczas terapii dla dorosłych psychoterapeuta pełni rolę neutralnego obserwatora i nie opowiada się po żadnej ze stron. Jego rolą jest raczej pokazanie, jak komunikować się w sposób wolny od agresji i wzajemnych oskarżeń. Czasami zadaje pytania, a niekiedy pozwala również przejąć inicjatywę pacjentom.

Specjalistyczna pomoc, jaką jest terapia dla dorosłych, może pokazać parom różne rozwiązania, jednak nie zawsze kończy się uratowaniem związku, co warto mieć na uwadze.

Zapisz się już dziś: