Terapia dla dzieci

Psychoterapia dzieci i młodzieży w Łodzi

Psychoterapia dzieci i młodzieży w naszym centrum skierowana jest do młodych osób w wieku od 3 do 18 lat. Opiera się ona na konkretnych, sprawdzonych praktykach, mających na celu leczenie różnorodnych zaburzeń i problemów psychicznych. Naszym priorytetem jest dostarczenie kompleksowej pomocy, dostosowanej do indywidualnych potrzeb każdego pacjenta, aby wspierać ich emocjonalny i psychiczny rozwój.

Problemy, z którymi pomagamy się zmierzyć:

Trudności emocjonalne, takie jak niepłynności mowy, tiki, czy nocne moczenie się.
Zaburzenia ze spektrum autyzmu.
Nadpobudliwość psychoruchowa.
Problemy z relacjami społecznymi.
Depresja.
Zaburzenia lękowe.
Zaburzenia odżywiania, takie jak anoreksja i bulimia.

Nasze podejście do terapii dzieci i młodzieży

Psychoterapia w naszym centrum polega na regularnych, indywidualnych spotkaniach z psychoterapeutą, trwających zazwyczaj od 50 do 60 minut, odbywających się raz w tygodniu. Każda sesja jest dostosowana do unikalnych potrzeb dziecka lub nastolatka, a nasze podejście opiera się na:

 • Indywidualnym podejściu: Dostosowujemy metody terapeutyczne do specyficznych potrzeb każdego pacjenta, aby zapewnić jak najlepsze rezultaty.
 • Zaangażowaniu rodziców: Współpracujemy z rodzicami, aby wspierać ich w zrozumieniu problemów dziecka i wdrażaniu strategii terapeutycznych w domu.
 • Interdyscyplinarnym zespole: Nasz zespół składa się z doświadczonych psychologów, terapeutów i innych specjalistów, którzy współpracują, aby zapewnić kompleksową opiekę.

Nasz cel w psychoterapii dziecięcej

Naszym celem jest stworzenie bezpiecznego i wspierającego środowiska, w którym dzieci i młodzież mogą rozwijać swoje umiejętności radzenia sobie z trudnościami, budować zdrowe relacje i osiągać swój pełny potencjał. Zapraszamy do kontaktu z Centrum Psychoterapii Pozytywka, aby dowiedzieć się więcej o naszych usługach i umówić się na konsultację. Jesteśmy tu, aby pomóc Twojemu dziecku w przezwyciężaniu wyzwań i budowaniu zdrowej, szczęśliwej przyszłości.

Jakie zachowania dziecka/nastolatka powinny wzbudzić nasz niepokój?

Niektóre zachowania dzieci i nastolatków mogą być sygnałem, że potrzebują one dodatkowego wsparcia emocjonalnego lub psychologicznego. Jeśli zauważysz u swojego dziecka lub nastolatka któreś z poniższych zachowań, warto rozważyć konsultację z psychoterapeutą:

 • Nagłe zmiany w zachowaniu: Drastyczne zmiany w zachowaniu, takie jak wycofanie się, agresja, nadmierna drażliwość czy buntowniczość, mogą wskazywać na problemy emocjonalne.
 • Izolacja społeczna: Unikanie kontaktów z rówieśnikami, wycofanie się z życia społecznego i rodzinnego oraz brak zainteresowania dotychczasowymi aktywnościami.
 • Problemy szkolne: Spadek wyników w nauce, brak koncentracji, niechęć do odrabiania lekcji i opuszczanie zajęć szkolnych.
 • Zmiany w apetycie i wadze: Drastyczne zmiany w jedzeniu, takie jak utrata apetytu, objadanie się, nagła utrata wagi lub przyrost masy ciała, mogą świadczyć o zaburzeniach odżywiania.
 • Nadmierne używanie technologii: Uzależnienie od telefonu, komputera lub gier wideo, które prowadzi do zaniedbywania obowiązków szkolnych, rodzinnych i społecznych.
 • Samookaleczenia i myśli samobójcze: Jakiekolwiek sygnały autoagresji, samookaleczeń czy wyrażania myśli samobójczych wymagają natychmiastowej interwencji.
 • Objawy fizyczne bez wyraźnej przyczyny: Ciągłe skargi na bóle brzucha, głowy, nudności czy inne dolegliwości fizyczne, które nie mają medycznego uzasadnienia.
 • Zaburzenia snu: Problemy z zasypianiem, częste budzenie się w nocy, koszmary nocne czy nadmierne zmęczenie w ciągu dnia.
 • Używanie substancji psychoaktywnych: Jakiekolwiek używanie alkoholu, narkotyków czy innych substancji psychoaktywnych przez nastolatka jest powodem do niepokoju i wymaga interwencji.
 • Wahania nastroju: Ekstremalne wahania nastroju, długotrwałe uczucie smutku, przygnębienia lub apatii.

Zauważenie takich zachowań u dziecka lub nastolatka powinno skłonić do podjęcia kroków w celu uzyskania profesjonalnej pomocy. W Centrum Psychoterapii Pozytywka jesteśmy gotowi, aby pomóc Twojemu dziecku w przezwyciężaniu trudności i budowaniu zdrowej przyszłości. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej o naszych usługach i umówić się na konsultację.

Zapisz się już dziś: