Wsparcie Psychologiczne dla Rodzin

Nasza pomoc psychologiczna dla rodzin opiera się na swobodnej i empatycznej rozmowie terapeuty z rodziną. Poprzez zadawanie pytań staramy się zrozumieć trudności oraz identyfikować zasoby rodziny.

W trakcie terapii kładziemy szczególny nacisk na analizę relacji między poszczególnymi członkami rodziny. Naszym głównym celem jest dążenie do pozytywnego, niezaburzonego rozwoju całej rodziny, co skutkuje rozwiązaniem problemów jednostkowych każdego członka.

W naszej praktyce z rodzinami często korzystamy z podejścia systemowego, które zakłada, że wszyscy członkowie rodziny tworzą spójną całość i wzajemnie na siebie wpływają, zarówno pozytywnie, jak i negatywnie.

Nasz terapeuta angażuje się w utrzymanie neutralności, starając się być blisko każdego członka rodziny, bez oceniania i szukania "kozła ofiarnego".

Czas trwania psychoterapii zależy od zgłoszonego problemu i uzgodnionych celów terapii, oscylując od kilku miesięcy do nawet kilku lat.

Psychoterapia rodzinna jest szczególnie skuteczna w sytuacjach takich jak:
Zaburzenia zachowania dzieci i młodzieży.
Trudności wychowawcze.
Wycofanie społeczne, izolacja od rówieśników i rodziny.
Zaburzenia odżywiania, w tym anoreksja i bulimia.
Lęki oraz stany depresyjne u dzieci i młodzieży.
Spotkania psychoterapeutyczne odbywają się zazwyczaj co 2-3 tygodnie, trwając 90 minut i obejmują udział wszystkich członków rodziny zamieszkujących wspólnie.

Zapisz się już dziś: