Matka z dzieckiem na psychoterapii w Centrum Psychoterapii Pozytywka
Matka z dzieckiem na psychoterapii w Łodzi

Wsparcie Psychologiczne dla Rodzin

Nasza pomoc psychologiczna dla rodzin opiera się na swobodnej i empatycznej rozmowie terapeuty z rodziną. Poprzez zadawanie pytań staramy się zrozumieć trudności oraz identyfikować zasoby rodziny.

W trakcie terapii kładziemy szczególny nacisk na analizę relacji między poszczególnymi członkami rodziny. Naszym głównym celem jest dążenie do pozytywnego, niezaburzonego rozwoju całej rodziny, co skutkuje rozwiązaniem problemów jednostkowych każdego członka.

W naszej praktyce z rodzinami często korzystamy z podejścia systemowego, które zakłada, że wszyscy członkowie rodziny tworzą spójną całość i wzajemnie na siebie wpływają, zarówno pozytywnie, jak i negatywnie.

Nasz terapeuta angażuje się w utrzymanie neutralności, starając się być blisko każdego członka rodziny, bez oceniania i szukania "kozła ofiarnego".

Czas trwania psychoterapii zależy od zgłoszonego problemu i uzgodnionych celów terapii, oscylując od kilku miesięcy do nawet kilku lat.

Psychoterapia rodzinna jest szczególnie skuteczna w sytuacjach takich jak:
Zaburzenia zachowania dzieci i młodzieży.
Trudności wychowawcze.
Wycofanie społeczne, izolacja od rówieśników i rodziny.
Zaburzenia odżywiania, w tym anoreksja i bulimia.
Lęki oraz stany depresyjne u dzieci i młodzieży.
Spotkania psychoterapeutyczne odbywają się zazwyczaj co 2-3 tygodnie, trwając 90 minut i obejmują udział wszystkich członków rodziny zamieszkujących wspólnie.

Trudności wychowawcze w wychowaniu

Składają się na nie wszelkiego rodzaju czynniki wewnętrzne i zewnętrzne utrudniające prawidłowe funkcjonowanie najmłodszych członków społeczności rodzinnej. Zaburzenia zachowania dzieci i młodzieży mogą być powodowane nie tylko tym, że na co dzień przyjmują pewne postawy wynikające z przebywania w środowisku rówieśniczym i szkolnym. Źródłem trudności wychowawczych często bywają także błędy nieświadomie popełniane przez rodziców, wynikające z braku wiedzy lub umiejętności w zakresie wychowywania. Nabycie określonych kompetencji daje możliwość poprawienia relacji z dzieckiem oraz skorygowania jego zachowania. Skorzystanie ze specjalistycznej pomocy może być wówczas wsparciem dla całej rodziny.

Okres dorastania i usamodzielniania się najmłodszych domowników bywa ogromnie trudny dla wszystkich. Z jednej strony rodzice mają poczucie, że tracą kontrolę i wpływ nad nimi, a z drugiej budzi w nich wiele obaw dotyczących teraźniejszości i przyszłości. Natomiast dzieci i młodzież czują się zbyt ograniczane i buntują wobec presji oczekiwań, jaką ich zdaniem wywierają dorośli. W efekcie pojawiają się najróżniejsze trudności wychowawcze, zaburzenia zachowania kilku czy kilkunastolatków, a niekiedy nawet problemy takie jak np. depresja.
Skuteczne porozumienie się obu stron i opanowanie intensywnych emocji jest trudne, ale możliwe. Nasi psychologowie i psychoterapeuci pomagają wypracować rozwiązania przez nie akceptowane. Bez względu na rodzaj trudności wychowawczych, zwłaszcza dla młodych ludzi wsparcie rodziny jest bardzo ważne.

Pomoc w leczeniu depresji u dzieci i młodzieży

Najważniejszy jest czas rozpoznania problemu i zgłoszenie się po pomoc jak najszybciej. Depresja u dzieci i młodzieży może prowadzić bowiem do samookaleczenia, a nawet próby samobójczej. To poważne zaburzenie nastroju, które charakteryzuje się różnym stopniem odczuwanego smutku, przygnębia i samotności. Może występować jako pojedynczy epizod lub nawracać. Inne objawy depresji to m.in.:

• drażliwość, płaczliwość,
• poczucie bezsensowności i winy,
• utrata dotychczasowych zainteresowań,
• obniżona koncentracja,
• apatia,
• kłótnie z domownikami,
• problemy ze snem,
• niska samoocena i zaburzone poczucie własnej wartości.

Depresja potrafi poważnie zakłócić codzienne funkcjonowanie nastolatka w domu, szkole oraz wśród rówieśników. Czynnikami, jakie zwiększają ryzyko jej wystąpienia, bywają np. problemy z bliskimi. O tym, że młody człowiek cierpi na to schorzenie, mogą świadczyć m.in. powyższe objawy utrzymujące się co najmniej dwa tygodnie. Ta choroba nie powinna być tematem tabu w rodzinie. Jej wsparcie jest niezwykle ważne w tej sytuacji. Ponadto szybko podjęta interwencja psychologiczna i terapeutyczna może zwiększyć szansę na wyzdrowienie.
Leczenie depresji u młodzieży zależy od rodzaju tego zaburzenia oraz od nasilenia objawów. Jedną z możliwości jest terapia poznawczo-behawioralna (CBT), która może zostać wsparta lekami przeciwdepresyjnymi przepisanymi przez psychiatrę.

Jeśli rodzic podejrzewa depresję u syna lub córki, w każdej chwili ma możliwość skorzystania z pomocy specjalisty. Psycholog lub psychoterapeuta będzie miał wówczas okazję, aby porozmawiać z dzieckiem, postawić diagnozę i dobrać odpowiednią formę pomocy. Może to być także forma wsparcia dla całej rodziny w tym trudnym okresie.

Zapisz się już dziś: