Aleksandra Królak

Psycholożka

Jestem psycholożką oraz interwentką kryzysową. Ukończyłam jednolite studia magisterskie z psychologii, specjalność zdrowia i kliniczna na Uniwersytecie Łódzkim. Ukończyłam również Studium Terapii Dzieci i Młodzieży oraz Roczny Kurs Interwencji Kryzysowej. Obecnie uczestniczę w 4-letnim kursie psychoterapii poznawczo-behawioralnej.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam na praktykach zawodowych w Centrum Medycznym prowadząc zajęcia grupowe dla osób dorosłych z zaburzeniami afektywnymi, biorąc udział w grupie wsparcia oraz pracując w przedszkolu, domu dziecka i w gabinecie. Prowadzę także warsztaty dla studentów-praktykantów psychologii. Stale poszerzam swoją wiedzę za pomocą szkoleń, webinarów oraz literatury naukowej.

W swojej pracy korzystam z metod różnych nurtów terapeutycznych, w szczególności terapii poznawczo-behawioralnej (w tym 3 fali) oraz systemowej. Bliska jest mi praca na wartościach. W pracy najważniejszy jest dla mnie drugi człowiek i tworzona z nim relacja, która będzie bezpieczna i autentyczna, aby spotkania przebiegały w atmosferze pełnej akceptacji, zaufania oraz życzliwości. 

Obecnie pracuję z młodzieżą od 13 r.ż. oraz dorosłymi. Zajmuję się m.in. takimi obszarami, jak:
Obniżony nastrój
Trudności w regulacji emocji
Niska samoocena
Niskie poczucie własnej wartości
Stres, lęk, ataki paniki
Spadek motywacji
Trudności w relacjach społecznych
Wsparcie w kryzysie
Swoją pracę poddaję regularnej superwizji. Odbywam również psychoterapię własną w nurcie integracyjnym.
W przypadku umawiania wizyty dla dziecka poniżej 16 roku życia, na pierwsze spotkanie zapraszam wyłącznie rodziców/opiekunów prawnych.

Zapisz się już dziś: