Nasz zespół

798-848-550

9:00-21:00

600-234-155

600-234-155

mgr Agnieszka Kabzińska


 

Neurologopeda, Terapeuta integracji sensorycznej, oligofrenopedagog

 Ukończyłam 5 letnie studnia magisterskie na kierunku pedagogika społeczna w zakresie pracy
opiekuńczej i socjalno – wychowawczej, 2 letnie studia podyplomowe na WSP z Logopedii ogólnej oraz roczne studnia Neurologopedii na UMCS w Lublinie.
Od wielu lat pracuję z dziećmi z opóźnionym rozwojem mowy, wadami wymowy, autyzmem,
różnorodnymi zespołami genetycznymi. Doświadczenie zdobyłam współpracując z licznymi
przedszkolami i szkołami zajmującymi się opieką i nauczaniem dzieci z specjalnymi potrzebami, a także w pracy z niemowlakami w przychodniach rehabilitacyjnych.
Prowadzę terapię indywidualną oraz grupową dla dzieci i młodzieży.


Ukończone kursy i szkolenia:
- Stosowanie Profilu Psychoedukacyjnego, Wydanie 3, Wersja polska (PEP-3-PL) w diagnozie funkcjonalnej dzieci ze spektrum autyzmu

- Diagnoza Funkcjonowania młodzieży i dorosłych osób z zaburzeniami rozwoju
- VB Mapp – Ocena umiejętności językowych i wczesna interwencja
- TUS Trening umiejętności społecznych
- Terapia behawioralna dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu - szkolenie III stopniowe zorganizowane przez CTB
- Makaton - szkolenie II stopnia zorganizowane przez Makaton PRKM Warszawa
- Makaton - szkolenie I stopnia zorganizowane przez Makaton PRKM Warszawa
- Autyzm help – diagnoza i terapia autyzmu - szkolenie zorganizowane przez Fundacja Jim w Łodzi
- Diagnoza i terapia Integracji Sensorycznej – szkolenie II stopnia

- Oligofrenopedagogika – kurs kwalifikacyjny zorganizowany przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli przy Centrum Kształcenia w Kutnie ZDZ w Warszawie
- EEG Biofeedback – szkolenie teoretyczne i praktyczne stopień I, część I zorganizowany przez AKSON Ośrodek Kształcenia Medycznego w Warszawie
- Kurs języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym zorganizowany przez Studium Szkoleniowe „Aleksandra” w Łodzi
- Diagnoza funkcjonalna dziecka z zaburzeniami rozwoju - zorganizowany przez REMEDIAR Wrocław
- Dziecięca neurologopedia kliniczna w świetle współczesnej wiedzy neurofizjologicznej – Strategie
postępowania diagnostyczno - terapeutycznego zorganizowany przez EON Łódź
- Diagnoza i terapia zaburzeń rozwoju mowy dzieci chorych neurologicznie zorganizowany przez EON Łódź
- Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne – kurs doskonalący I stopnia zorganizowany
przez REHASTART Łódź
- Metoda Dobrego Startu – kurs doskonalący część praktyczna zorganizowany przez EDUCO Łęczyca
- Neurofizjologiczne podstawy procesów integracji sensorycznej – szkolenie I stopnia w zakresie
teorii i terapii Integracji Sensorycznej zorganizowanym przez SInet Warszawa
- Litery, sylaby a może wyrazy – co, kiedy, komu i dlaczego. Zastosowanie myślenia terapeutycznego
w nauczaniu czytania – szkolenie zorganizowane przez Fundację Jaś i Małgosia Łódź
- Wczesna interwencja i Wspomaganie Rozwoju Dziecka z grupy wysokiego ryzyka na podstawie
koncepcji neurorozwojowych, ergoterapii w pediatrii i integracji sensorycznej – warsztaty
szkoleniowe praktyczne zorganizowane przez Ośrodek Leczniczo – Rehabilitacyjny Ottoprodent
Wrocław

O nas

mgr Piotr Seroczyński


 

Psychoterapeuta, oligofrenopedagog

 


Obecnie jest na ostatnim roku czteroletniego szkolenia w Szkole Psychoterapii MABOR, spacjalizującej się w psychoterapii zintegrowanej, ze szczególnym uwzględnieniem systemowej terapii rodzin oraz terapii dzieci i młodzieży – atestowanej przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.

Prowadzi głównie terapię rodzin i młodzieży, a także psychoterapię indywidualną dla dorosłych. Pracuje również z parami.

Swoją pracę poddaje regularnej superwizji u certyfikowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Swój warsztat poszerza prowadząc terapię rodzin w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Józefowie.

 Jest również magistrem teologii i oligofrenopedagogiem.

 

 

Zajmuje się pomocą osobom, które przeżywają:

 

- nieśmiałość, lęk, niskie poczucie własnej wartości, trudności w wyrażaniu emocji

- problemy wieku dorastania 

- kryzys w relacjach z innymi

- trudności wynikające z zaburzeń osobowości, stanów depresyjnych, zaburzeń nastroju oraz zaburzeń lękowych;

- załamanie po utracie bliskiej osoby (śmierć, rozwód, rozstanie), załamanie nerwowe po ciężkim lub bolesnym przeżyciu;

- dolegliwości psychosomatyczne (bezsenność, zaburzenia łaknienia); 

- chęć przyjrzenia się swojemu życiu, by odnaleźć, wyznaczyć sobie sens, cel;

- chęć rozwoju osobistego, samopoznania, pragnienie efektywnego radzenia sobie z własnymi ograniczeniami oraz korzystania z własnych zasobów.

 

Piotr Seroczyński

 

Psychoterapeuta, oligofrenopedagog

WIĘCEJ >>

  

Agnieszka Kabzińska

 

Neurologopeda,

terapeuta integracji sensorycznej,

oligofrenopedagog

Ewa Słomczyńska

 

Psycholog,

terapeuta,

pedagog

WIĘCEJ >>

WIĘCEJ >>

Aleksandra Hapcar

 

Psycholog kliniczny,

psychoterapeuta

W celu umówienia terminu wizyty lub uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt telefoniczny lub poprzez e-mail.

POZYTYWKA PSYCHOTERAPIA, DIAGNOZA, ROZWÓJ OSOBISTY

 

ul. Organizacji WiN 61/6

91-811 Łódź (Bałuty)

 

Piotr  798-848-550

Ola   600-234-155

ps@pozytywka-psychoterapia.pl

ola@hapcar.pl

Zapraszamy do kontaktu