Regulamin

Regulamin świadczenia usług psychologicznych w centrum psychoterapii „Pozytywka”

 

 1. Przyjmujemy osoby dorosłe, dzieci, rodziny oraz pary.
 2. Jesteśmy zobowiązani zasadą poufności, tj. zatrzymujemy dla siebie wszystkie informacje, w posiadanie których wchodzimy podczas realizacji spotkań pacjentami.
 3. Pracujemy zgodnie z zasadami Kodeksu Etyczno – Zawodowego Psychologa.
 4. Nie udzielamy porad, które nie są wcześniej zarejestrowane.
 5. Pacjent umawiając wizytę zostawia swój nr telefonu oraz adres e-mail niezbędne do kontaktu. Dane pacjenta są chronione zgodnie z obowiązującymi zasadami prawa.

 

Rejestracja i potwierdzanie wizyty

 

    Wizytę można umówić telefonicznie, mailowo lub przez portal www.znanylekarz.pl    Dane do kontaktu znajdują się w zakładce kontakt na stronie internetowej

 

Odwoływanie wizyt

 

 1. Odwołać lub przełożyć umówione spotkanie można (bez żadnych konsekwencji) nie później niż 24 godziny przed planowaną wizytą.
 2. Wizytę można odwołać:
  1. dzwoniąc/wysyłając sms na numer: 736 85 12 12
  2. dzwoniąc/wysyłając sms bezpośrednio do terapeuty z którym było umówione spotkanie na numer telefonu z którego kontaktował się z pacjentem w celu potwierdzenia wizyty
  3. wysyłając maila na adres: psychoporadnia@gmail.com.
 3. Nieodwołanie wizyty w wyznaczonym terminie lub niestawienie się na wizytę wcześniej potwierdzoną skutkuje koniecznością uiszczenia opłaty w wysokości kosztów sesji terapeutycznej zgodnej z aktualnym cennikiem znajdującym się na stronie internetowej. Płatności można dokonać przelewem lub w gabinecie podczas kolejnego spotkania.
 4. Jeśli pacjent nie stawił się na umówioną wizytę lub odwołał ją zbyt późno, będzie mógł zarezerwować kolejny termin wyłącznie po opłaceniu wizyty z góry przelewem. 
 5. W przypadku zakupu pakietu wizyt nie ma możliwości dokonania zwrotu. Sesje opłacone z góry, w tym wykupione pakiety spotkań muszą być zrealizowane w ciągu 6 miesięcy od daty dokonania płatności, po tym czasie tracą swoją ważność. Jako zrealizowaną rozumiemy sesję, która się odbyła, lub przynajmniej został wyznaczony termin spotkania.

 

Realizacja wizyty

 

 1. Psycholog lub psychoterapeuta rozpoczyna i kończy wizyty punktualnie.
 2. Pacjent również stawia się punktualnie na umówiona wizytę. Jeśli przybywa wcześniej, oczekuje w poczekalni na ustaloną godzinę lub zaproszenie do gabinetu.
 3. W przypadku spóźnienia pacjenta na umówione spotkanie, czas wizyty zostaje skrócony o czas spóźnienia.
 4. W przypadku spóźnienia psychologa, czas wizyty zostaje wydłużony o czas spóźnienia.
 5. W uzasadnionych przypadkach psycholog ma prawo skrócić czas wizyty.

 

Postanowienia końcowe

 

 1. Pacjent umawiający się na wizytę w centrum psychoterapii „Pozytywka” jest zobowiązany zapoznać się z Regulaminem świadczenia usług psychologicznych dostępnym na stronie internetowej.
 2. Zastrzega się prawo do dokonywania zmian Regulaminu, jak również wprowadzania modyfikacji cen za świadczone usługi psychologiczne.
 3. W niektórych przypadkach, po rozpoznaniu sytuacji, z różnych powodów psycholog może nie podjąć się współpracy z pacjentem.
 4. Osoby decydujące się na wizytę w centrum akceptują wyżej wymienione zasady Regulaminu.

Zapraszamy do kontaktu

W celu umówienia terminu wizyty lub uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt telefoniczny lub poprzez e-mail.

Zapisy online →

psychoterapia, diagnoza, rozwój osobisty

 

ul. Drewnowska 55a lokal 6
91-002 Łódź

 

Piotr  798-848-550

Ola   600-234-155

 

ps@pozytywka-psychoterapia.pl

ola@hapcar.pl

© Centrum Psychoterapii Pozytywka