798-848-550

9:00-21:00

600-234-155

600-234-155

Oferta

Pomoc psychologiczna dla rodzin


 

 

Polega na swobodnej, empatycznej rozmowie terapeuty z rodziną. Przez pytania staramy się zrozumieć trudności i rozpoznać zasoby rodziny. Podczas terapii zwracamy uwagę głównie na relacje między członkami rodziny. Celem psychoterapii jest dążenie do pozytywnego niezaburzonego rozwoju całej rodziny, co prowadzi do rozwiązania problemów poszczególnych członków.


W pracy z rodziną często wykorzystuje się podejście systemowe, które mówi, że wszyscy członkowie rodziny tworzą pewną całość i wzajemnie na siebie wpływają. Zarówno 2/3

pozytywnie jak i negatywnie. Terapeuta stara się zachować neutralność, być blisko z każdym członkiem rodziny, nie oceniając i nie szukając „kozła ofiarnego”.


Psychoterapia trwa od kilku miesięcy do nawet kilku lat w zależności od zgłaszanego problemu oraz uzgodnionych celów terapii.


Psychoterapia rodzin jest pomocna w sytuacjach:


- zaburzenia zachowania dzieci i młodzieży
- trudności wychowawcze
- wycofanie społeczne, zamknięcie na rówieśników, rodzinę
- zaburzenia odżywiania – anoreksja, bulimia
- lęki, stany depresyjne dzieci, młodzieży

 


Psychoterapia rodzinna to spotkanie ze wszystkimi członkami rodziny zamieszkującymi razem. Spotkania odbywają się z częstotliwością co 2-3 tygodnie i trwają 90 minut.

  

Pomoc dla rodzin

W celu umówienia terminu wizyty lub uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt telefoniczny lub poprzez e-mail.

POZYTYWKA PSYCHOTERAPIA, DIAGNOZA, ROZWÓJ OSOBISTY

 

ul. Organizacji WiN 61/6

91-811 Łódź (Bałuty)

 

Piotr  798-848-550

Ola   600-234-155

ps@pozytywka-psychoterapia.pl

ola@hapcar.pl

Zapraszamy do kontaktu