574-777-761

9:00-21:00

600-234-155

600-234-155

Oferta

Psychoterapia par/małżeństw


 

  

To szczególna forma terapii dotycząca par/małżeństw i ich problemów.

 

Polega na rozmowie z terapeutą, który zadając pytania stara się zrozumieć trudności i ustalić, co jest głównym problemem klientów. Jej celem jest pomoc w przezwyciężeniu poważnych konfliktów i sytuacji kryzysowych  i zapewnieniu obustronnego zaspokojenia potrzeb we wzajemnych relacjach. Leczy zaburzenia pożycia małżeńskiego i dąży do uporządkowania obustronnych kontaktów. W terapii tej przeważa praca z parą, ale możliwa jest także współpraca z jednym z partnerów, mająca cały czas na uwadze relację małżeńską.

 

Psychoterapia trwa od kilku miesięcy do nawet kilku lat w zależności od zgłaszanego problemu oraz uzgodnionych celów terapii.

 

Psychoterapia par/małżeńska

ma formę serii spotkań odbywających się raz w tygodniu bądź co dwa-trzy tygodnie. Częstotliwość i termin ustalana (zazwyczaj stały) jest wspólnie z terapeutą na sesji konsultacyjnej. Sesja trwa 90 minut.

Pomoc dla par

W celu umówienia terminu wizyty lub uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt telefoniczny lub poprzez e-mail.

POZYTYWKA PSYCHOTERAPIA, DIAGNOZA, ROZWÓJ OSOBISTY

 

ul. Organizacji WiN 61/6

91-811 Łódź (Bałuty)

 

Piotr   574-777-761

Ola   600-234-155

ps@pozytywka-psychoterapia.pl

ola@hapcar.pl

Zapraszamy do kontaktu